Bendrosios „Laisvalaikio“nuolaidų kortelės taisyklės

Nuolaidų kortelės „Laisvalaikis“ turėtojams suteikiama galimybė pasinaudoti tik jiems skirtomis nuolaidomis įvairiuose Lietuvos prekybos bei paslaugų taškuose ir „Laisvalaikio “ partnerių parduotuvėse. Informaciją apie taikomas nuolaidas ir jų sąlygas rasite www.laisvalaikis.lt.

Kortelę atsiųsime jūsų nurodytu adresu per 7 darbo dienas po užsakymo ir galutinio apmokėjimo už kortelę. Kortelė pristatoma registruotu laišku nurodytu adresu arba atsiimama „Respublikos“redakcijoje , A.Smetonos g. 2, Vilnius.

Kortelė yra UAB „Respublikos“ leidiniai“ nuosavybė.

„Laisvalaikio“ kortelės galiojimas

    • „Laisvalaikio“ kortelė galioja mažiausiai vienus metus (tikslus galiojimo laikas nurodytas ant pačios kortelės).

    • Teikiamomis nuolaidomis gali naudotis tik jos turėtojai – asmenys, turintys galiojančias „Laisvalaikio“ korteles.

    • „Laisvalaikio“ kortelė pradeda galioti iš karto ją pagaminus ir galioja vienus metus (tikslus „Laisvalaikio“ kortelės galiojimo laikas nurodytas ant pačios kortelės), tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau, nei iki bent vienos iš toliau išvardintų aplinkybių atsiradimo.

    • Kortelę padavėjui pateikite prieš atsiskaitydami už prekes bei paslaugas.

„Laisvalaikio“ kortelės galiojimas baigiasi:

    • „Laisvalaikio“ kortelės turėtojui pametus ar kitaip praradus kortelę ir apie tai pranešus UAB „Respublikos“ leidiniai“.

    • Nustačius, kad „Laisvalaikio“ kortelės turėtojas ar kitas asmuo bandė pasinaudoti „Laisvalaikio“ kortele apgaulės būdu.

    • To paprašius „Laisvalaikio“ kortelės turėtojui.

    • „Laisvalaikio“ kortelės turėtojui pateikus atsisakymą leisti tvarkyti jo asmens duomenis.

    • UAB „Respublikos“ leidiniai“ panaikinus kortelės galiojimą.

    • „Laisvalaikio“ kortelei baigus galioti, jos turėtojui nebegalioja „Laisvalaikio“ kortelės nuolaidos.

Jei kortele naudojasi kitas asmuo, prekybos ar paslaugų vieta, kurioje galioja „Laisvalaikio“ sistema, turi teisę netaikyti nuolaidų bei konfiskuoti kortelę. UAB „Respublikos“ leidiniai“ turi teisę anuliuoti šią kortelę.

Užsakovas sutinka, kad bus informuojamas nurodytu el. paštu ir mobiliuoju telefonu apie naujas nuolaidas bei įvairius pasikeitimus bei informaciją susijusia su „Laisvalaikio“ nuolaidų kortele, jos galiojimu.

Kitos salygos

UAB „Respublikos“ leidiniai“ turi teisę bet kada keisti „Laisvalaikio“ kortelės naudojimo taisykles ar pripažinti jas negaliojančiomis, taip pat sustabdyti ar panaikinti „Laisvalaikio“ kortelių galiojimą iš anksto apie tai pranešus jų turėtojams. Visa informacija publikuojama interneto svetainėje www.laisvalaikis.lt.

Praradę „Laisvalaikio“ kortelę, turėdami klausimų ar skundų, kreipkitės el.paštu club@respublika.net arba telefonu 85 212 33 44.

UAB „Respublikos“ leidiniai“ pasilieka teisę bet kada, iš anksto neįspėjusi kliento, sustabdyti „Laisvalaikio“ kortelės galiojimą, jeigu klientas neužpildė privalomų anketos laukų arba pateikė klaidingus duomenis. UAB „Respublikos“ leidiniai“ pasilieka teisę paprašyti parodyti asmens dokumentą, patvirtinti anketoje nurodytus asmens duomenis.

„Laisvalaikio“ kortelė nėra mokėjimo kortelė.

„Laisvalaikio“ kortelės turėtojui grąžinus „Laisvalaikio“ kortelę arba pasibaigus jos galiojimui, sumokėtas „Laisvalaikio“ kortelės išdavimo mokestis negrąžinamas.

Asmens duomenų tvarkymas

„Laisvalaikio“ kortelės anketoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi, saugomi ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

„Laisvalaikio“ kortelės anketoje pateikti asmens duomenys bus naudojami UAB „Respublikos“ leidiniai“ tiesioginės rinkodaros ir nuolaidų programos vykdymo tikslais, t. y. tam, kad UAB „Respublikos“ leidiniai“ galėtų parinkti specialių pasiūlymų „Laisvalaikio“ kortelių turėtojams ir atsiųsti jiems informacijos apie naujas nuolaidas ar kitomis jiems aktualiomis temomis.

„Laisvalaikio“ kortelės anketoje pateikti duomenys tiesioginės rinkodaros ir nuolaidų programos vykdymo tikslais bus tvarkomi nuo „Laisvalaikio“ kortelės anketos pateikimo dienos iki praeis vieni metai nuo „Laisvalaikio“ kortelės galiojimo pabaigos arba, kol „Laisvalaikio“ kortelės turėtojas pareikalaus nutraukti jo duomenų tvarkymą.

Asmuo, pateikdamas užpildytą „Laisvalaikio“ kortelės anketą internete, sutinka, kad „Laisvalaikio“ kortelės anketoje nurodyti jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros ir nuolaidų programos vykdymo tikslais UAB „Respublikos“ leidiniai“ arba jos įgalioto duomenų tvarkytojo.

„Laisvalaikio“ kortelės turėtojas turi teisę susipažinti su UAB „Respublikos“ leidiniai“ ir (arba) jos įgalioto duomenų tvarkytojo naudojamais „Laisvalaikio“ kortelės anketoje pateiktais asmens duomenimis, sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, pateikti papildomos informacijos apie save, papildyti arba ištaisyti anketoje nurodytus savo duomenis, atsisakyti gauti pagal šią anketą siunčiamą informaciją ar pareikšti nesutikimą, kad UAB „Respublikos“ leidiniai“ ar jos įgaliotas duomenų tvarkytojas tvarkytų anketoje pateiktus jo duomenis. Čia nurodytomis teisėmis „Laisvalaikio“ kortelės turėtojas gali pasinaudoti kreipęsis elektroniniu paštu club@respublika.net.

Taisyklių keitimas ir pripažinimas negaliojančiomis

UAB „Respublikos“ leidiniai“ turi teisę bet kada keisti „Laisvalaikio“ kortelės naudojimo taisykles ar pripažinti jas negaliojančiomis, taip pat sustabdyti ar panaikinti „Laisvalaikio“ kortelių galiojimą iš anksto apie tai pranešus „Laisvalaikio“ kortelių turėtojams.